Home corona (COVID-19)

corona (COVID-19)

KHOA DINH DƯỠNG TIẾT CHẾ BỆNH VIỆN PHỔI TRUNG ƯƠNG

DINH DƯỠNG HỖ TRỢ DỰ PHÒNG VÀ ĐIỀU TRỊ VIRUS CORONA Covid-19
Nhấn vào ảnh trên để coi chi tiết tài liệu phòng chống covid-19

HƯỚNG DẪN DINH DƯỠNG HỖ TRỢ DỰ PHÒNG VÀ ĐIỀU TRỊ VIÊM PHỔI CẤP DO VIRUS CORONA (Covid-19)

Tài liệu Hướng dẫn Dinh dưỡng Hỗ trợ Phòng chống đại dịch bệnh Viêm phổi cấp do virus Corona (Covid-19) được trình bày với bốn phần chính sau đây:

Bệnh do vi-rút corona (COVID-19) là đại dịch quá tàn khốc. Làm thê nào để cộng đồng phòng chống virus corona hiệu quả , xin chia sẻ các bài viết về cách phòng chống dịch COVID-19