Home corona (COVID-19) DINH DƯỠNG PHÒNG TRỊ VIRUS CORONA

DINH DƯỠNG PHÒNG TRỊ VIRUS CORONA

KHOA DINH DƯỠNG TIẾT CHẾ
BỆNH VIỆN PHỔI TRUNG ƯƠNG

HƯỚNG DẪN DINH DƯỠNG
HỖ TRỢ DỰ PHÒNG VÀ ĐIỀU TRỊ
VIÊM PHỔI CẤP DO VIRUS CORONA
(Covid-19)
Hà Nội, tháng 02 năm 2020
HƯỚNG DẪN DINH DƯỠNG

Chủ biên: TS. BS. Nguyễn Thanh Hà

Cố vấn:
PGS. TS. Nguyễn Viết Nhung
GS. TS. Phạm Duy Tường

Tư vấn soạn thảo:
TS. BS. Trần Quốc Cường
ThS. Mai Thị Mỹ Thiện