Home dưỡng chất PROTEIN VÀ AXIT AMIN

PROTEIN VÀ AXIT AMIN

Protein là một hợp chất đại phân tử được tạo thành từ rất nhiều các đơn phân là các axit amin