Home yoga THIỀN

THIỀN

Thiền (meditation ) hay còn gọi là thiền định, Thiền chánh niệm (mindfulness) đang trở nên phổ biến do vô số lợi ích của nó.

  • Thiền có thể được thực hiện bất cứ lúc nào, bất cứ nơi nào và trong bất kỳ khoảng thời gian nào. Cho dù bạn đang khám phá thiền lần đầu tiên hay là một người thực hành thường xuyên, điều quan trọng là phải linh hoạt trong cách tiếp cận của bạn.
  • Tạo một phương pháp luyện tập phù hợp với bạn là chìa khóa quan trọng và bạn có thể sẽ sửa đổi và điều chỉnh phương pháp luyện tập để phù hợp với nhu cầu phát triển của mình.